متن صفحه اصلی
کودکانِ سرزمین من نیز، لایقِ بهترین‌ها هستند. آنها حق دارند بهترین و زیباترین‌ آینده را تجربه کنند و این خواسته برآورده نمی‌شود مگر آن که امروز به فکر فردایشان باشیم.
مهتاب کرامتی

hope
12839
رای جمع آوری شده
0 100,000
هر رای شما یک امید تازه برای کودکان سرزمین ما
دسته بندی ها

شرکت سامسونگ در قالب برنامه کودکان امید به فعالیتهای مشارکت اجتماعی نوع دوستانه می پردازد. این فعالیت ها در سه دسته مرتبط با ارتقاء سطح زندگی، سطح آموزش و محیط زیست انجام می شوند.

کتابخانه گویا

ضبط کنید

کلاس آینده

کد کده

آکادمی مهندسی

المپیاد تکنسین برتر

بیانیه

در ایران نیز فعالیتهای برنامه کودکان امید از سال 2010 با پروژه خورجین کتاب شروع شد و در سال 2011 اولین کتابخانه گویا در ایران افتتاح شد.

پروژه‌های کودکان امید در سراسر ایران

توضیحات

در سال 2014 سامسونگ قصد دارد در ادامه پروژه موفق کودکان امید در ایران در سه پروژه جداگانه به تجهیز 10 مدرسه به کلاسهای هوشمند سامسونگ با عنوان کلاس آینده (در مجموع 13 مدرسه)، 4 کتابخانه گویا دیگر در استان‌های مختلف ایران (در مجموع 12 کتابخانه) و یک مرکز مهندسی با عنوان مرکز مهندسی سامسونگ بپردازد.

اخبار